Členské poplatky

16.03.2015 07:19

Zde vám dáváme návod jak postupovat:

Na základě stanov StčBaS, o.s. žádáme všechny oddíly/kluby, které jsou sdruženy ve Středočeském badmintonovém svazu o.s. o úhradu členských přípspěvků. Roční úhrada v souladu s usnesením vlané hromady je ve výši 1.000Kč/rok/oddíl/klub. Žádáme kluby/oddíly, aby jako konstatní symbol uvedly 0308 a variabilní symbol bude číslo v evidenci klubů/oddílu u StčBaS, o.s. v sekci Kluby/oddíly a do zprávy pro příjemce uvedly rok 201... Tyto finanční prostředky budou používány v souladu se schváleným rozpočtem svazu a předkládány k závěrečnému schválení rozpočtu pro daný kalendářní rok. Děkujeme

 

PŘÍKLAD:

Číslo účtu příjemce: 107-5312480237/0100

Konstatní symbol: 0308

Variabilní symbol: čislo klubu/oddílu v seznamu klubů/oddílů StčBaS, o.s./rok za který hradíte členský poplatek

Zpráva pro příjemce: členský příspěvek StčBaS, o.s. 201..

autor: Daniel Skrčený