NOVÉ HRÁČSKÉ LICENCE

05.09.2012 11:08

Od 1.9.2012 je v platnosti nový systém elektronických licencí viz. níže.

Registrace a platba nových hráčských licencí!

PŘEČTĚTE POZORNĚ !!!

Výkonný výbor ČBaS na svém zasedání 18. července odsouhlasil nový způsob registrace a platby nových hráčských licencí.

ČBaS najíždí na systém elektronických licencí. Do budoucna již tedy ČBaS nebude vydávat tištěné kartičky jednotlivým hráčům a všechny licence budou evidovány pouze elektronicky a ověřovány při soutěžích přímo na serveru ČBaS.

Nové licence mají platnost jeden kalendářní rok. Stávající licence vyprší dne 31.12.2012 a od nového roku bude povinností každého člena zajistit si platnou hráčskou licenci.

Prostudujte si proto pozorně postupy: Registrace člena ČBaS a Platba hráčské licence.

KONTROLA PLATNOSTI VAŠÍ LICENCE !!!

Pro start v soutěžích Grand Prix jednotlivců i družstev všech věkových kategorií U13, U15, U17, U19 a dospělých pořádaných ČBaS a získání bodů za umístění do žebříčků musíte být řádně zaregistrován u Českého badmintonového svazu a musíte mít platnou licenci.

Od počátku roku 2013 bude poplatek za roční licence činit 100 Kč a roční licence bude vždy platnádo31.12.příslušnéhoroku.

INFO k přechodnému období (rok 2012): Současné žádosti o licence (= nové + ty, které končí v tomto roce je nutné obnovit ještě v roce 2012) budou vystavovány pouze na rok 2012 s cenou 100 Kč.

Při přestupu do jiného klubu původní licence zaniká datem přestupu a to bez náhrady. Hráč je povinen uhradit nový licenční poplatek s platností od data přestupu.

Pokud nejste zaregistrován u ČBaS, pokračujte krokem 1. Registrace člena ČBaS.
Pokud jste již zaregistrován, postupujte krokem 2. Platba hráčské licence.


1. Registrace člena ČBaS

Použijte tento postup, pokud ještě nejste registrovaným členem ČBaS.

Vyplňte a podepište registrační formulář jednotlivce.
Pro hromadné podání více žádostí za klub použijte hromadný registrační formulář.

Formulář zašlete poštou nebo naskenovaný e-mailem na sekretariát ČBaS.

Po provedení registrace na ČBaS budete automaticky zaneseni do databáze hráčů a budou vám zaslány pokyny k platbě licenčního poplatku.


2. Platba hráčské licence

Použijte tento postup pro prodloužení platnosti vaší hráčské licence, případně hromadné platby za prodloužení platnosti licence pro více hráčů klubu najednou.
Použijte tento postup také v případě přestupu do nového klubu.

Než začnete, ověřte si svou registraci, či registrace všech hráčů klubu v databázi hráčů.
Pokud sebe či některého hráče nemůžete v databázi nalézt, kontaktujte sekretariát ČBaS.

Přechodný stav před zavedením elektronické platby (plánované do konce roku 2012).
Zašlete e-mail na badminton@cstv.cz s objednávkou platby následovně:

Předmět: Platba hráčské licence

Do těla zprávy napište následující údaje:

- Křestní jméno
- Příjmení
- Datum narození
- Nový klub a datum přestupu (pouze v případě přestupu)
- Vaše telefonní číslo

Obratem vám budou zpět zaslány pokyny k platbě na účet ČBaS včetně variabilního symbolu platby a rekapitulace celkové očekávané výše platby v závislosti na počtu hráčů.

 

Veškeré platby za licence provádějte na účet číslo 207486482/0600 s přiděleným variabilním symbolem.