Plán činnosti TKM 2012/2013

04.10.2012 15:06

Vážení trenéři jednotlivých RSC, vážení předsedové oblastí,

Dovolte mně tímto úvodním dopisem Vás ještě jednou oslovit a už konkrétně napsat určité body a projekty, které by se měly konat ještě do konce roku 2012. Berte tento můj dopis i jako určitou formu komunikace mezi námi trenéry (nejen v RSC) a tím, na čem pracuje TMK – potažmo lektorská rada ČBaS.

O stávajícím složení Lektorské rady ČBaS jsem Vás informoval už v minulém mém Emailu. Hlavní událostí a fakta, která by měla proběhnout do konce tohoto roku:

  1. Překlad materiálů „Coaches Education Level 1“  - termín do konce listopadu 2012

Na tomto překladu se už usilovně pracuje – překladatelem je Pavel Florián ve spolupráci a konzultacemi s Markétou Osičkovou a moji osobou. Překlad těchto materiálů by se měl do budoucna stát jedním ze stěžejních studijních materiálů pro budoucí trenéry III a II TT. Překlad do českého jazyka podporuje i BWF a věřím, že po uskutečnění překladu na jednom z prvních setkání bude prezentace tohoto materiálů Vám trenérům stejně s popisem, jak s ním pracovat.

 

  1. „Shuttle Time“ – studijní materiály pro učitelé, instruktory, vedoucí a trenéry IV. TT

Tyto materiály byli přeloženy do slovenského jazyka a my jsme v usilovném kontaktu ze slovenskou stranou o jejich implementaci do vzdělávání i našich trenérů. Jsou to materiály vytvořené BWF na té nejnižší úrovní, na kterou navazuje „Coaches Education Level 1“. Z hlediska specializace se naše lektorská rada chce vydat cestou maximálního propojení systému vzdělávání v badmintonu (speciální část) v rámci BWF a implementace do našeho systému vzdělávání badmintonových trenérů. Výsledkem by do konce roku 2012 měla být úprava i naše Jednotné trenérské klasifikace s přihlédnutím k všem poznámkám, poznatkům a zkušenostem, které byli za období jejího trvání vzneseny.

 

Oba dva výše zmíněné body byli obsahem mého minulého Emailu – resp. účast našich trenérů na praktickém přednesu, který pořádá BE pro trenéry z Evropy. Ještě jednou proto vřele vyzývám zájemce o kteroukoliv z těchto akcí o přihlášku a aktivní účast. Čím více nás projde jednotlivými školeními, tím lépe pro celý náš svaz.

 

  1. „Coaches Inspiration Tour“ 2012 s Petrem Mouritsenem – datum (09.12. – 14.12.2012)

Je to hlavní „trenérská akce“ kde formou workshopu, přednášek a praktických ukázek chceme reagovat na potřeby (oblastí) nebo trenérů – nejen RSC. S dánským trenérem chceme navštívit různá místa ČR – přijet přímo k Vám a reagovat na Vaše prosby a podněty z oblastí vzdělávání v badmintonu. Termín ze strany Petera je fixní , byl potvrzen. Myšlenka je jasná: nabízíme Vám sami napsat nám témata, která by jste rádi měli prezentovány a slyšeli, z jakékoliv oblasti trenérsko – metodické práce v badmintonu. Datum je fixní – je to neděle až pátek, plných šest dnů, kdy můžete využít a my dojedeme za Vámi. Do konce září bude na stránkách ČBaS leták s pozváním a výzvou na tuto akci. Do 15.10.2012 budu očekávat vaše podněty a inspiraci, co chcete slyšet. V letáku budou i organizační záležitostí spojené s pořádáním celé akce. Nicméně už ted‘ se můžete zamyslet nad tím, jestli bude mít zájem vaše oblast (RSC) o organizaci a takový způsob celodenního workshopu. Pokud se forma osvědčí, rádi v ní budeme pokračovat.

 

  1. „Kulatý stůl trenérů“ – dlouhodobý projekt nás trenérů v ČR (začátek-listopad 2012)

Hlavní myšlenkou je sejít se dohromady a bez předsudků společně hledat motivy spolupráce a body, na kterých můžeme začít společně pracovat. Jednou za čtvrtletí se sejít společně na workshopu, kde někteří z nás budou prezentovat vybraná témata, nebo pozveme experty i z mimo badmintonového prostředí. Takové malé celoživotní vzdělávání. Věřím, že je mezi námi mnoho trenérů, kteří svými poznatky, specializací,  zkušenostmi obohatí rádi  poznatky a znalosti nás ostatních. Stejně tak dovedu si představit přednášky hráčů, kteří se střetávají s mezinárodním badmintonem, absolvují mezinárodní kempy a stáže. To vše může být velmi inspirativní a podnětné. První možnost setkání vidím osobně v rámci MM ČR juniorů v Orlové, kde už by mohl být nastíněn rámcový plán setkání i s jejich obsahem.

  1. Trenérská II.- speciální část (podzim 2012) – přihlášky do 31.10.2012

Zde bych rád zjistil stávající „poptávku“ pro uspořádaní dalšího školení trenérských II. – speciální části. Na svazových stránkách bych chtěl vyvěsit letáček, aby se případní zájemci hlásili na sekretariát resp. moji Emailovou adresu. Už ale i tímto dopisem Vás chci vyzvat, aby jste ve svém okolí informovali všechny případné zájemce, že tímto způsobem ihned mohou projevit svůj zájem. Stačí poslat na svaz a potažmo moji adresu vyjádření o zájmu účastí na školení trenérů II TT, doložit resp. napsat do Emailu kdy byla absolvována všeobecná část (na FTVS, nebo FSpS).

 

V tomto okamžiku jsou to hlavní body, na kterých tato část komise TMK pracuje. Vždy jsem připraven reagovat na Vaše dotazy a rád budu blíže informovat o jednotlivých akcích.

 

Srdečně Vás všechny pozdravuji, budu se těšit na setkání s mnohými z Vás na MM ČR dospělých v Brně.

 

Tomasz Mendrek (předseda TMK ČBaS)

 

Ke stažení zde: Lektorská rada ČBaS - informace číslo 1..doc (35,5 kB)