Pozvánka na volební členskou schůzi č. 6

20.05.2016 10:39

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI č. 6

Středočeského badmintonového svazu, z.s.

 

Zveme vás na Členskou schůzi Středočeského badmintonového svazu, z.s.

Každý zástupce je povinnen předložit písemné pověření klubu/oddílu, že daný spolek má právo zastupovat.

 

Termín: středa 8.6.2016, od 16.00h

Místo: Budova ČUS, salónek 209 (tradiční místo)

Program:

1) Zahájení, schválení programu

2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

3) Zpráva o činnosti VV za období 2012-2016

4) Konečný rozpočet StčBaS, z.s. za období 2015,

5) Volba výkonného výboru 2016-2020

6) Nominace členů na Sněm ČBaS

7) Diskuze

8) Usnesení a závěr

 

Bc. Daniel Skrčený, v.r.

předseda StčBaS, z.s.    

Kladno 4.5.2016

POZVÁNKA: pozvanka na ČS k StcBaS, z.s., c. 6, 8_6_2016.pdf (234009)