Rozpis soutěží pro sezónu 2012/2013

05.09.2012 10:57

Zde vám předkládáme schválený rozpis soutěží pro sezónu 2012/2013 ve formátu PDF: Kraj rozp souteží 12-13_Stredni cechy.pdf (155,8 kB)

 

STŘEDOČESKÝ A PRAŽSKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ

ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2012 – 2013

 

Středočeský a Pražský badmintonový svaz vypisují tyto společné soutěže  smíšených družstev

 

2.Regionální ligu dospělých Prahy+Stč kraje

3.Regionální ligu dospělých Prahy+Stč kraje

Krajský přebor  dorostu

Krajský přebor  žactva

Oblastní přebor  žactva

I.      Všeobecná ustanovení

1.     Řízení soutěže:

Soutěže řídí společná STK obou svazů – ČBaS Romana Loskotová (viz oddíl II. bod č.9).

 

2.   Účastníci přeborů:

Budou oznámeni v rozlosování jednotlivých soutěží. Přihlášky do 20. 8. 2012 na adresu uvedenou v bodě 9. tech. ustanovení.

3.     Hospodářské podmínky:

Družstva startují na své náklady nebo na náklady vysílající organizace. Vstupní poplatek do soutěží družstev činí 1 500 Kč za jedno družstvo mládeže a 2 000 Kč za jedno družstvo dospělých. Informace o způsobu platby – p.Jurka

 

II.    Technická ustanovení:

1.     Předpis:

Hraje se podle posledního vydání pravidel badmintonu, soutěžního řádu a ustanovení tohoto rozpisu.

2.     Řízení soutěže:

Vrchní rozhodčí (musí být uveden v zápise) je účastník s nejvyšší kvalifikací, při shodné (nebo žádné) kvalifikaci má přednost hostující oddíl. U zápasů pořádaných turnajovým způsobem je vrchní rozhodčí delegován pořadatelem. Jednotlivé zápasy si rozhodují hráči sami.

3.     Námitky:

Námitky se podávají podle příslušných ustanovení soutěžního řádu.

4.     Míče:

Dle platného pořadí dodává domácí družstvo dle rozlosování.

 

Pořadí míčů:                     1. Péřové

                                          2. Péřové – plastiková hlava

                                            

 

Užití míčů na jednotlivých soutěžích družstev i jednotlivců :

Dospělí –            2.Reg.liga              - 1                               GPC           - 1

                             3.Reg.liga              - 1, 2                           GPD           - 1, 2

                                               

Dorost –               KP                          - 1, 2                           GPC           - 1, 2

 

Žactvo –              KP                          - 1, 2                           GPC           - 1, 2 

                              OP                         - 1, 2                                           

5.     Umístění:

Vítězná družstva získávají  titul přeborníka příslušné soutěže, družstva na 2. a 3. místě diplom.

O celkovém pořadí se rozhodne dle čl. 79 a 80 SŘ.

6.     Začátky utkání:

 prezentace je do 8.30 hod, zahájení 9. 00 hod.

7.     Zápisy o utkání:

Zašle pořádající oddíl na e-mailovou či poštovní adresu řídícího pracovníka, nejpozději do úterý po odehraném kole družstev.

8.     Pokuty:

Hradí se složenkou na adresu uvedenou v rozlosování (či informace p.Jurka). V kolonce “účel platby” se uvede – pokuta badminton – a podací lístek II se zašle řídícímu pracovníkovi. Pokuta se musí uhradit nejpozději do 7 dnů od porušení předpisu a oznámení příslušné STK. Možnost úhrady je nejpozději do 30.6. 2013 a penále s prodlení činí 1 000,-Kč. Pokud klub/oddíl pokutu neuhradí v uvedeném termínu, nebude moci přihlásit družstvo do soutěže na další sezónu.

Až do zaplacení pokuty má družstvo zastavenou činnost.

Výše pokut:       neúplný zápis                                      ……       50,- Kč

                             pozdní zaslání zápisu                       ……       150,- Kč

                             nesehrání 1 utkání                             ……       200,- Kč

                             nesehrání 2 utkání                             ……       400,- Kč

                             nesehrání 3 utkání                             ……       600,- Kč + vyloučení ze soutěže

9.     Řídící pracovník:

                                      Krajská STK (Praha+Stř.Čechy)

                                          Romana Loskotová

                                          Souběžná I.č.26

                                          158 00 Praha 5

                                          tel.: 608 246 878

                                          e-mail : loskotovka@seznam.cz

10.  Bodování:

Vítězství                             ……       3 body

Nerozhodně                       ……       2 body

Prohra                               ……         1 bod

Nesehrání zápasu             ……       0 bodů

III.   Jednotlivá ustanovení:

1.     2.Regionální liga dospělých

Systém: dlouhodobá soutěž, turnajově každý s každým 2x. V jednom kole se hraje vždy na dvou hracích místech po 4 družstvech.

 

Postup: do kvalifikace o 1. ligu dle rozpisu ČBaS  postupuje nejlépe umístěné družstvo Prahy a nejlépe umístěné družstvo Středočeského kraje.

 

Sestup: družstvo na posledním místě sestupuje do 3.reg.ligy. V případě, že do 2.reg.ligy sestoupí družstvo z 1.ligy a z kvalifikace o 1.ligu žádné družstvo Stč či Prahy nepostoupí, bude sestup příslušně upraven.

2.     3.Regionální liga dospělých

Systém: dlouhodobá soutěž  semifinálovým způsobem,ve dvou skupinách, turnajově.  

                Systém podrobně specifikován dle počtu přihlášených družstev v „Rozlosování soutěží družstev“.  

Postup: do 2.regionální ligy postupuje vítězné družstvo. V případě příznivého vývoje vyšších soutěží, může postupovat do 2.reg.ligy i družstvo umístěné na druhém místě.

 

 

 

3.     KP – dorostu:                                                   

Systém: turnajově každý s každým 2x.

Postup: na MČR postupuje nejlépe umístěné družstvo Prahy a nejlépe umístěné družstvo Středočeského kraje.

 

       4.       KP – žactva:

Systém: turnajově každý s každým 2x.

Postup: na MČR postupuje nejlépe umístěné družstvo Prahy a nejlépe umístěné družstvo

Středočeského kraje.

5.     OP – žactva:

Systém: turnajově každý s každým 2x.     

              

 

 


 

Středočeský badmintonový svaz vypisuje krajský přebor jednotlivců kategorie dospělých pro rok 2013

 

I.      Všeobecná ustanovení:

1.     Řízení soutěže:

Soutěž řídí Stč BaS prostřednictvím své STK.

2.     Termín konání:

Dle termínového kalendáře.

3.     Účastníci přeboru:

Hráči a hráčky Středočeského kraje bez omezení účasti.

II.    Technická ustanovení:

1.     Předpis:

Hraje se podle posledního vydání pravidel badmintonu, soutěžního řádu a ustanovení tohoto rozpisu.

2.     Systém soutěže:

Všechny disciplíny se hrají systémem na jednu porážku. V případě časových možností či nominačních potřeb se zápasem o pořadí.

3.     Řízení soutěže:

Vrchního rozhodčího i ostatní funkcionáře přeboru určí pořadatel.

4.     Námitky:

Námitky se podávají podle příslušných ustanovení soutěžního řádu.

5.     Míče:

Hraje se výhradně péřovými míči s korkovou hlavou.

6.     Postupový klíč:

                 Nominace STK vycházející z umístění hráčů nemajících právo přímé účasti na MČR.

7.     Podmínky účasti:

V případě zjištění nedostatků ve sportovně-technických dokumentech rozhodne vrchní rozhodčí podle stupně závažnosti

  • potrestat hráče pořádkovou pokutou do výše 100,- Kč.

  • nepřipustit hráče do soutěže.

8.     Nasazení:

Nasazení se řídí posledním vydáním průběžného žebříčku.

9.     Umístění:

Hráči, kteří se umístí na prvních místech v jednotlivých disciplínách, získávají titul “Krajský přeborník”, hráči na 2. a 3. místech diplom.

10.  Hospodářské podmínky:

Hráči startují na vlastní náklady či náklady vysílající organizace.

11.  Startovné:

100,- Kč za hráče a disciplínu, nebo 240,-Kč za všechny 3 disciplíny


 

Středočeský badmintonový svaz vypisuje krajské přebory jednotlivců kategorií U19, U17, U15, U13 pro rok 2013

I.      Všeobecná ustanovení:

1.     Řízení soutěže:

Soutěž řídí Stč BaS prostřednictvím své STK.

2.     Termín konání:

Dle termínového kalendáře.

3.     Účastníci přeboru:

Hráči a hráčky Středočeského kraje bez omezení účasti.

II.    Technická ustanovení:

1.     Předpis:

Hraje se podle posledního vydání pravidel badmintonu, soutěžního řádu a ustanovení tohoto rozpisu.

2.     Systém soutěže:

Všechny disciplíny se hrají systémem na jednu porážku, se zápasy o pořadí v 1. kole dvouher;

 v  případě časových   možností či nominačních potřeb i další.

3.     Řízení soutěže:

Vrchního rozhodčího i ostatní funkcionáře přeboru určí pořadatel.

4.     Námitky:

Námitky se podávají podle příslušných ustanovení soutěžního řádu.

5.     Míče:

Hraje se výhradně péřovými míči s korkovou hlavou, popřípadě plastikovou hlavou.

6.     Podmínky účasti:

V případě zjištění nedostatků ve sportovně-technických dokumentech rozhodne vrchní rozhodčí podle stupně závažnosti

  • potrestat hráče pořádkovou pokutou do výše 100,- Kč.

  • nepřipustit hráče do soutěže.

7.     Nasazení:

Nasazení se řídí posledním vydáním průběžných žebříčků  jednotlivých kategorií. Ve způsobu nasazení se postupuje dle rozpisu GP.

8.     Umístění:

Hráči, kteří se umístí na prvních místech v jednotlivých disciplínách, získávají titul “Krajský přeborník”, hráči na 2. a 3. místech diplomy.

9.     Hospodářské podmínky:

Viz dospělí

 

10.  Startovné:

50,- Kč za hráče a disciplínu/ U13 a U15

70,- Kč za hráče a disciplínu/ U17 a U19

 

 

 

Pražský a Středočeský badmintonový svaz vypisují turnaje jednotlivců GPC, GPC volné, GPD

popř. GPE, bodově hodnocené do celostátních žebříčků GP 2012/2013

 

 

 

I.             Všeobecná ustanovení:

 

1.   Řízení soutěže:

      Soutěž řídí společná STK pražského a Stč.BaS.

 

2.   Termín konání:

      Dle termínového kalendáře.

 

3.   Kategorie:

      U 13, U 15, U 17, U 19, Dospělí.

 

4.   Účastníci:

      Hráči a hráčky Prahy a Středočeského  kraje s následujícím omezením  účasti :

              GPC dospělých – bez omezení.

              GPD dospělých – bez hráčů extraligy a I.ligy.

              GPC volné mládeže – bez omezení.

              GPC mládeže – bez účasti jiných krajů, hráči s přímým postupem na GPA mohou startovat

                                        pouze v párových disciplínách.

            GPE mládeže – určeno pro neof. kategorii U11   

 

II.           Technická ustanovení:

 

1.   Předpis, systém soutěže, řízení soutěže, námitky, míče, podmínky účasti a nasazení:

      Viz KP.

 

2.   Umístění:

      Dle umístění na turnajích získávají hráči body do krajských a celostátních žebříčků GP. Turnaje

      GPC zároveň slouží jako nominační podklad pro start na turnajích GPA (celostátních). Z turnajů

      GPC volné a GPD se nominace neprovádí !!

 

3.   Hospodářské podmínky:

      Viz KP.

 

4.   Startovné (doporučené):

      Kategorie U13  -  50,-Kč za hráče a disciplínu.

      Kategorie U15, U17 a U19  -  70,-Kč za hráče a disciplínu.

      Kategorie dospělých  -  70,-Kč za hráče a disciplínu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 20.7.2012                                                                                                        Romana Loskotová

                                                                                                                       předseda STK  Praha+Stč kraj