ŠKOLENÍ TRENÉRŮ III. TŘÍDY

26.08.2012 14:31

            Školení trenérů III. Třídy

23 - 25.11. 2012

 

Školení trenérů III. Třídy: trenér III. Třídy může vést samostatně trénink mládeže i dospělých

                               ( zakončeno písemným testem z obecné i speciální části, praktická zkouška )

Pořadatel: Středočeský badmintonový svaz

Lektor: Adam Hobzik ( několikanásobný MČR, mnoholetá trenérská praxe )

Místo konání: SPORTCENTRUM PRAHA, Tupolevova 710, Praha 9 Letňany

 

 

Pátek 23.listopadu 2012:

 

14 – 16hod. - prezentace účastníků a zahájení školení

16 – 17 hod. - pravidla, soutěžní řád, názvosloví, organizace badmintonu u nás i ve světě,

                       doporučená literatura

17,15 – 19,15 hod. - taktika ( základní taktika dvouhry a čtyřhry )

19,30 – 21 hod. - zdravověda

 

Sobota 24.listopadu 2012

 

9 – 11hod. - tělesná příprava ( rychlost, vytrvalost, síla, obratnost )

11 – 13 hod. - technika ( úderová technika a práce nohou )

 

14 – 16hod.- zdravověda

16 – 17,30hod. - první pomoc

17,45 – 19,45 hod. - teorie sportovního tréninku

20 – 21,30 hod. - sportovní příprava mládeže

 

Neděle 25. listopadu

 

9 – 11hod. - tělesná příprava

11 – 13 hod. - technika ( úderová technika a práce nohou )

 

14 – 15 hod. - historie badmintonu

15 – 16 hod. - taktika

16,15 – 17,15 hod. - plánování a evidence sportovní přípravy

 

17,30 – 19,30 hod. – písemný test a ústní teoretická zkouška

 

Pro všechny uchazeče je účast na všech přednáškách povinná. Všichni účastníci si s sebou vezmou sportovní obuv, oblečení a raketu. Každý uchazeč o licenci trenéra III. Třídy odevzdá při prezentaci pasovou fotografii na vystavení licence, licenci trenéra IV. Třídy ( pokud ji má ).

 

Ubytování: účastníci si zajistí sami na vlastní náklady

Stravování: v blízkosti sportovního areálu ( na vlastní náklady )

 

Informace a přihlášky:  Jiří Provazník

                                         jprovaznik@dufeksport.eu

                                         + 420 774 991 458

 

Závazné přihlášky: zasílejte elektronicky nejpozději do 15.11.2012 na výše uvedený email

 

Školné: Školení trenérů III. Třídy 1000,- Kč. ( + 100,- Kč. Poplatek za licenci ),

                 úhrada poplatků na místě při prezentaci

Propozice ve formátu PDF naleznete zde: školení trenérů IV a III. třídy, 2012.pdf (60,9 kB)