Středočeský badmintonový svaz, o.s.

Středočeský badmintonový svaz o.s. vznikl z důvodu zajištění právní subjektivity ve Středočeském kraji. Hlavním cílem je rozvoj badmintonu v oblastních soutěžích jednotlivců a družstev. Dalším úkolem je popularizace badmintonu široké veřejnosti. Nedílnou součástí naší práce je příprava reprezentantů naší oblasti v konkurenci celé ČR. Jednou z priorit je komunikace a zavádění badmintonu do základních a středních škol ve Středočeském kraji.

 

Badminton ve Středočeském kraji

Cílovými uživateli jsou jednotlivci, kluby, oddíly a široká veřenost věnující se badmintonu na různých úrovních Středočeského kraje.

Historie StčBaS, o.s.

Samostatné občanské sdružení Středočeského badmintonového svazu začalo vznikat na přelomu roku 2012. Cílem vzniku svazu byla snaha o zlepšení informovanosti o badmintonu ve Středočeském kraji, zkvalitnění poskytovaných služeb týkajících se všech soutěží v oblasti. Právní subjektivita umožňuje řádné čerpání finančních prostředků, které slouží ke zvýšení kvality badmintonu pro mládež a zvýšení kvality v oblasti služeb na poli vyřizování administrativy. Poděkování patří všem zakládajícím členům sdružení i všem, kteří se snaží zvýšit renomé naší oblasti.

Členské poplatky

Členské poplatky

16.03.2015 07:19
Zde vám dáváme návod jak postupovat: Na základě stanov StčBaS, o.s. žádáme všechny oddíly/kluby, které jsou sdruženy ve Středočeském badmintonovém svazu o.s. o úhradu členských přípspěvků. Roční úhrada v souladu s usnesením vlané hromady je ve výši 1.000Kč/rok/oddíl/klub. Žádáme kluby/oddíly, aby...