Partneři StčBaS,o.s.

V této rubrice nejsou žádné články.

Partner na dodavatele badmintonových míčů StčBaS,o.s.

Na základě podané nabídky byla vybrán jako partner svazu společnost

Na základě uzavřené smlouvy budeme mít možnost získat badmintonové míče za zvýhodněné ceny, dále se bude společenost podílet na dodání cen na vybrané turnaje pod záštitou StčBaS, o.s.. Podmínky spolupráce budou uvedeny v samostatném podkladu, který bude určen pro pořadatele oblastních soutěží. Věříme, že tato spolupráce přinese vzájemnou spokojenost a zvýšení kvality služeb pro oba partnery uzavřeného kontraktu.

autor: Dan Skrčený