Coaches INSPIRATIONs Tour 2012

10.12.2012 11:36

Zástupci Středočeského Badmintonového svazu, o.s. se tento pátek účastní akce pořádané ČBaS Coaches INSPIRATIONs Tour 2012. Na základě vzájemné dohody mezi Středočeským Badmintonovým svazem, o.s. a ČBaS bude v případě opakování akce v roce 2013 pořádajícím BaC Kladno. StčBaS, o.s. bude o této akci informovat zástupce členů registrovaných v StčBaS s možností zapojení hráčů z klubů do celé akce.

Propozice na akci 14.12.2012 zde: Coaches Insp Tour 2012 Plzeň (2).docx (119 kB)