STK StčBaS, z.s.

Zápis STK č. 1/2016

18.01.2016 10:33
Zprávy STK č. 1/2016: Zápis STK 201601.doc (30720) autor: Daniel Skrčený

STK StcBaS, z.s.

Kontakt: Jiří Modlinger
email:jiri.modlinger@seznam.cz
tel: 602359393
Rozsah působnosti: Zajišťuje sportovně technickou komisi.
- Zpracování výsledků oblastních turnajů zařazených v termínovém kalendáři
- Přestupy a hostování v rámci oblasti
- Vydávání rozpisů soutěží