Člen pověření kontrolou

V této rubrice nejsou žádné články.

Člen pověření kontrolou    

Na základě usnesení č. 2 a odsouhlasení VH ze dne 2.9.2013 byla v souladu se stanovami odsouhlasena jako člen pověřený kontrolou paní Markéta Holečková z TJ So Nový Knín. Rozsah kontrol je zakotven ve stanovenách StčBaS, o.s.. Dále bude probíhat kontrola správného využití všech finančních prostředků, které bude StčBaS, o.s. čerpat. Přehled kontrol bude předložen VV, který je po odsouhlasení zveřejní.

Za VV StčBaS, o.s. přejeme nově zvolené člence pověřené kontrolou vždy správný nadhled a jasný přehled o kontrolovaných číslech.

autor: Daniel Skrčený